Đề giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Trần Quốc Tuấn, tỉnh Quảng Ngãi; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn đề giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi:
+ Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hai đường thẳng 1 d x my m 2 2 và 2 d mx y 2 2 0. Đường thẳng 1 d cắt tia Ox tại A đường thẳng 2 d cắt trục Ox tại B và hai đường thẳng 1 d 2 d cắt nhau tại C. Tìm m để diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất.
+ Trong hình vẽ dưới đây, nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d có chứa điểm O và kể cả đường thẳng d là miền nghiệm của bất phương trình?
+ Cho tam giác ABC có AB 4 AC 5 và 0 BAC 60. Tính diện tích và độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh C của tam giác ABC.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]