Hướng dẫn ôn tập học kì 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập học kì 2 môn Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường Trung học Phổ thông Vinschool, thành phố Hà Nội.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
– Giới hạn dãy số:
+ Giới hạn hữu hạn của dãy số, định lý về giới hạn hữu hạn.
+ Giới hạn vô cực của dãy số.
– Giới hạn hàm số:
+ Giới hạn hữu hạn của hàm số tại 1 điểm, của hàm số tại vô cực.
+ Giới hạn vô cực của hàm số.
+ Giới hạn hàm số dạng vô định.
– Hàm số liên tục:
+ Hàm số liên tục tại một điểm.
+ Hàm số liên tục trên một khoảng.
– Đạo hàm và ứng dụng:
+ Đạo hàm của hàm số thường gặp, đạo hàm của hàm hợp, đạo hàm của hàm số lượng giác.
+ Ý nghĩa của đạo hàm, viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số.
+ Đạo hàm cấp 2.
– Vectơ trong không gian:
+ Tính chất của vectơ trong không gian.
+ Quy tắc trung điểm, trọng tâm, hình bình hành, ba điểm đối với phép cộng, phép trừ vectơ.
+ Phân tích một vectơ theo hai vectơ.
– Quan hệ vuông góc trong không gian:
+ Hai đường thẳng vuông góc; đường thẳng vuông góc với mặt phẳng; hai mặt phẳng vuông góc nhau.
+ Góc giữa hai đường thẳng; góc giữa đường thẳng với mặt phẳng; góc giữa hai mặt phẳng.
+ Khoảng cách từ chân đường cao của hình chóp đến một mặt bên; khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (có quan hệ vuông góc nhau).
II. BÀI TẬP MINH HỌA

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]