Đề cuối kỳ 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Phú Yên


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú, tỉnh Phú Yên; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian giáo viên phát đề), đề thi có đáp án mã đề 103 – 235 – 317 – 469.

Trích dẫn đề cuối kỳ 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Phú Yên:
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; −1), B(7; −2; 3) và đường thẳng d có phương trình x 1 3 y 2 2 z 2 2. Điểm I thuộc d sao cho AI + BI nhỏ nhất. Hoành độ của điểm I bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1; 2; 2). Mặt phẳng (α) thay đổi đi qua điểm M và cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C khác gốc tọa độ O. Tìm giá trị nhỏ nhất của T = 1OA2 + 1OB2 + 1OC2.
+ Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua hai điểm M(2; 1; 0), N(1; −1; 3) nhận véc-tơ nào dưới đây làm một véc-tơ chỉ phương?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]