Đề học kì 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương; đề thi được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106.

Trích dẫn đề học kì 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Cho số phức z thoả mãn đồng thời hai điều kiện z i 3 4 5 và biểu thức 2 2 M z zi 2 đạt giá trị lớn nhất. Môđun của số phức z i 2 bằng?
+ Biết 1 z 2 z i 5 4 và 3 z là ba nghiệm của phương trình 3 2 z bz cz d 0 (b c d ∈ R) trong đó 3 z là nghiệm có phần ảo dương. Phần ảo của số phức 12 3 wz z z bằng?
+ Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm I (1;0;-1) là tâm của mặt cầu (S) và đường thẳng 1 1 221 xy z d đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A và B sao cho AB = 6. Mặt cầu (S) có bán kính R bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]