Đề khảo sát chất lượng Toán 12 THPT năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Thái Bình


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 THPT năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình; kỳ thi nhằm kiểm tra kiến thức đối với học sinh lớp 12 trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 môn Toán.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 THPT năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Thái Bình:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z – 3)2 = 27. Gọi (a) là mặt phẳng đi qua hai điểm A(0;0;–4); B(2;0;0) và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) sao cho khối nón có đỉnh là tâm của (S) và đáy là đường tròn (C) có thể tích lớn nhất. Biết rằng (a): ax + by − z + c = 0. Khi đó a − b + c bằng?
+ Trên tập hợp các số phức, xét phương trình z2 – 2mz + 3m + 10 = 0 (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đó có hai nghiệm z1 và z2 không phải số thực thỏa mãn |z1| + |z2| =< 8?
+ Cho a và b là hai số thay đổi thoả mãn a > 1; b > 1 và a + b = 12. Giả sử x1; x2 là hai nghiệm của phương trình: logax.logbx − logax − logbx − 1 = 0. Giá trị lớn nhất của biểu thức P = x1.x2 là?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]