Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán lần 2 sở GD&ĐT Hòa Bình


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán lần 2 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; kỳ thi được diễn ra vào thứ Năm ngày 19 tháng 05 năm 2022; đề thi có đáp án mã đề 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán lần 2 sở GD&ĐT Hòa Bình:
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + 1 = 0. Đường thẳng song song với (P) đồng thời tạo với d góc bé nhất. Biết rằng có một véctơ chỉ phương u = (m;n;1). Giá trị biểu thức T = m2 + n2 bằng?
+ Biết phương trình z2 + mz + 8 – m2 = 0 (m là tham số thực) có hai nghiệm z1 và z2. Gọi A B C lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức z1, z2 và z0 = 2. Có bao nhiêu giá trị của m để ABC đều?
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng (P): x – 2y + 2z + 6 = 0. Đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P) sao cho d cắt đồng thời vuông góc với đường thẳng. Khi đó đường thẳng d đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]