Chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán

Tài liệu gồm 398 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phan Nhật Linh, tổng hợp lý thuyết trọng tâm, ví dụ minh họa và các dạng bài tập chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán, có đáp án và lời giải chi tiết.

DẠNG 1 Các phương pháp tính nguyên hàm cơ bản.
DẠNG 2 Các phương pháp tính tích phân cơ bản.
DẠNG 3 Tích phân cho bởi nhiều hàm.
DẠNG 4 Kết hợp đổi biến, từng phần tính tích phân.
DẠNG 5 Tích phân hàm ẩn phần 1.
DẠNG 6 Tích phân hàm ẩn phần 2.
DẠNG 7 Tích phân đặc biệt kết hợp với tích phân hàm ẩn.
DẠNG 8 Tính tích phân bằng phương pháp vi phân.
DẠNG 9 Tính tích phân dựa vào đồ thị.
DẠNG 10.1 Ứng dụng tích phân tích diện tích hình phẳng.
DẠNG 10.2 Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng.
DẠNG 11 Toán thực tế liên quan đến diện tích hình phẳng.
DẠNG 12 Ứng dụng tích phân vào bài toán chuyển động.
DẠNG 13 Tích phân trong đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]