Tài liệu chủ đề hàm số lượng giác

Tài liệu gồm 40 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề hàm số lượng giác, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Các hệ thức lượng giác cơ bản.
2) Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác.
3) Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác.
4) Sự biến thiên và đồ thị các hàm số lượng giác.
II. HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
Dạng 1: Tập xác định và tập giá trị của hàm số lượng giác.
Dạng 2: Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác.
Dạng 3: Chu kì của hàm số lượng giác.
Dạng 4: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]