Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 từ cơ bản đến nâng cao – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 283 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tuyển tập bài tập trắc nghiệm Hình học 12 từ cơ bản đến nâng cao.

MỤC LỤC:
Chương 1. KHỐI ĐA DIỆN 1.
Bài 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN 1.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 1.
Bài 2. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 8.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 8.
Bài 3. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 13.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 13.
Chương 2. MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU 66.
Bài 1. MẶT NÓN – MẶT TRỤ 66.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 66.
Bài 2. MẶT CẦU 101.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 101.
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 132.
Bài 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 132.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 132.
Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 161.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 161.
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 208.
A Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp 4 mức độ 208.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]