Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án mã đề 111 112 113 114 115 116 117 118.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam:
+ Đội văn nghệ trường THPT Núi Thành có 15 bạn nữ trong đó chỉ có một bạn nữ tên Lan là thành viên tiêu biểu và có 12 bạn nam trong đó có một bạn nam làm đội trưởng. Đoàn trường muốn chọn ra một nhóm không quá 4 bạn để tham gia một tiết mục văn nghệ mừng xuân mới 2023. Hỏi đoàn trường có bao nhiêu cách chọn để có cả đội trưởng, cả bạn X được tham gia và có số nam bằng số nữ?
+ Một tập hợp con gồm 2 phần tử của tập A gồm 4 phần tử được gọi là A. Một chỉnh hợp chập 2 của 4 phần tử. B. Một chỉnh hợp chập 4 của 2 phần tử. C. Một tổ hợp chập 2 của 4 phần tử. D. Một tổ hợp chập 4 của 2 phần tử.
+ Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải của phép tịnh tiến? A. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng vuông góc với nó. B. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. C. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó. D. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]