Đề kiểm tra GK1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Võ Nguyên Giáp – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra GK1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn Đề kiểm tra GK1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Võ Nguyên Giáp – Quảng Nam:
+ Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc 78 24. Biết CA m CB m 250 120. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu?
+ Câu nào sau đây không phải là mệnh đề? A. số 12 chia hết cho 3. B. 4 + 2 = 6. C. An làm bài tập chưa?. D. Hà Nội là thủ đô nước Pháp.
+ Cho tam giác ABC biết BC a AC b AB c. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. R A a sin (R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC) B. p S r (r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC p là nửa chu vi tam giác ABC) C. 2 abc S R D. bc b c a A 2 cos 2 2 2.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]