Đề cương học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường chuyên Bảo Lộc – Lâm Đồng

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 (chương trình chuẩn) năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

PHẦN I: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH.
A. LÝ THUYẾT CẦN NẮM.
– Nắm vững các khái niệm về hàm số lượng giác; hàm số chẵn; lẻ; chu kỳ; tập xác định; giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
– Nắm vững các dạng phương trình lượng giác cơ bản; thường gặp.
– Nắm vững các quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Niu-tơn.
– Vận dụng tốt phương pháp chứng minh quy nạp.
– Nắm vững các khái niệm về dãy số; dãy số tăng; giảm; bị chặn.
– Nắm vững các khái niệm về cấp số cộng; cấp số nhân; các tính chất của chúng.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
– Tìm TXĐ và GTNN – GTLN của hàm số lượng giác.
– Giải phương trình lượng giác cơ bản và một số phương trình lượng giác thường gặp.
– Các bài tập áp dụng qui tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và công thức nhị thức Newton.
– Các bài tập tính xác suất của biến cố, công thức cộng và nhân xác suất.
– Sử dụng phương pháp chứng minh qui nạp toán học để chứng minh mệnh đề toán học liên quan đến số tự nhiên.
– Áp dụng tính chất về dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân để xác định số hạng tổng quát, xác định cấp số cộng, cấp số nhân.
C. BÀI TẬP MINH HỌA.
PHẦN II: HÌNH HỌC.
A. LÝ THUYẾT.
– Nắm vững các khái niệm về phép biến hình; phép dời hình: phép tịnh tiến, đối xứng tâm, phép quay; phép đồng: phép vị tự.
– Nắm vững các khái niệm, tính chất trong quan hệ song song; hai đường thẳng song song; đường thẳng song song mặt phẳng; hai mặt phẳng song song.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
– Vận dụng định nghĩa và tính chất phép tịnh tiến, phép quay, phép vị tự để giải bài tập xác định ảnh của điểm, đường thẳng, đường tròn qua một hoặc hai phép biến hình.
– Vận dụng các khái niệm, tính chất và định lí trong quan hệ song song để tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng; giao tuyến hai mặt phẳng; xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng; chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng; hai mặt phẳng song song.
C. BÀI TẬP MINH HỌA.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]