Chuyên đề thống kê Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 86 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề thống kê trong chương trình SGK Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bài 1. Số gần đúng và sai số.
+ Dạng 1. Tính sai số tuyệt đối, độ chính xác của một số gần đúng.
+ Dạng 2. Sai số tương đối của số gần đúng.
+ Dạng 3. Quy tròn số gần đúng.
+ Dạng 4. Xác định các chữ số chắc của một số gần đúng, dạng chuẩn của chữ số gần đúng và kí hiệu khoa học của một số.
Bài 2. Mô tả và biểu diễn dự liệu trên các bảng và biểu đồ.
Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]