Đề cương Giải tích 12 học kỳ 2 – Nguyễn Văn Hoàng

Tài liệu gồm 248 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Văn Hoàng, trình bày kiến thức cần nhớ, các dạng bài tập và bài tập tự luyện các chuyên đề: Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng, Số Phức, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân, Đại Số Tổ Hợp; giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 học kỳ 2.

MỤC LỤC:
Chuyên đề 1: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG 1.
§1 – NGUYÊN HÀM 1.
A. Khái niệm nguyên hàm 1.
B. Tính chất 1.
C. CÁC DẠNG BÀI TẬP 2.
+ Dạng 1.1: Sử dụng nguyên hàm cơ bản 2.
D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1 10.
+ Dạng 1.2: Nguyên hàm cơ bản có điều kiện 19.
E. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 2 26.
+ Dạng 1.3: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số 28.
F. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 3 39.
+ Dạng 1.4: Nguyên hàm của hàm số hữu tỉ 43.
G. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 4 45.
+ Dạng 1.5: Nguyên hàm từng phần 46.
H. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 5 52.
§2 – TÍCH PHÂN 57.
A. Khái niệm tích phân 57.
B. Tính chất của tích phân 57.
C. CÁC DẠNG BÀI TẬP 58.
+ Dạng 2.6: Tích phân cơ bản & tính chất tích phân 58.
D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1 73.
+ Dạng 2.7: Tích phân cơ bản có điều kiện 79.
E. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 2 83.
+ Dạng 2.8: Tích phân hàm số hữu tỷ 85.
F. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 3 88.
+ Dạng 2.9: Tích phân đổi biến 91.
G. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 4 95.
+ Dạng 2.10: Tích phân từng phần 103.
H. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 5 106.
§3 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN 110.
+ Dạng 3.11: Ứng dụng tích phân để tìm diện tích 110.
+ Dạng 3.12: Ứng dụng tích phân để tìm thể tích 125.
A. CÁC VÍ DỤ MẪU 126.
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN – VẬN DỤNG 133.
Chuyên đề 2: SỐ PHỨC 145.
§1 – SỐ PHỨC 145.
A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN 145.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN 146.
+ Dạng 1.13: Xác định các yếu tố cơ bản của số phức 146.
+ Dạng 1.14: Biểu diễn hình học cơ bản của số phức 154.
+ Dạng 1.15: Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia cơ bản của số phức 162.
+ Dạng 1.16: Phương trình bậc hai trên tập số phức 178.
C. CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬN DỤNG 187.
+ Dạng 1.17: Phương trình bậc hai trên tập số phức 187.
+ Dạng 1.18: Tìm số phức và các thuộc tính của nó thỏa điều kiện K 189.
+ Dạng 1.19: Tập hợp điểm biểu diễn số phức 192.
Chuyên đề 3: CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN 207.
§1 – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN 207.
A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN 207.
B. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 207.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 219.
Chuyên đề 4: ĐẠI SỐ TỔ HỢP 221.
§1 – QUY TẮC ĐẾM – HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP 221.
A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN 221.
B. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 221.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 233.
§2 – XÁC SUẤT 235.
A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN 235.
B. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 235.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 239.
Bảng đáp án 245.

Xem thêm: Đề cương Giải tích 12 học kỳ 1 – Nguyễn Văn Hoàng

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]