Đề thi HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền – TP HCM

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Hồ Chí Minh (lần thứ 26); đề thi gồm hai phần: phần chung dành cho tất cả các thí sinh; phần riêng dành cho học sinh lớp 10 chuyên Toán và lớp 10 không chuyên.

Trích dẫn Đề thi HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền – TP HCM:
+ Lớp 10A có 14 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Hóa, 8 học sinh giỏi Lý, trong đó có 4 học sinh giỏi Lý, Hóa, 5 học sinh giỏi Toán, Lý, 7 học sinh giỏi Toán, Hóa và 3 học sinh giỏi cả ba môn. Chia tất cả học sinh của lớp thành các tổ có số lượng thành viên bằng nhau. Theo bạn có thực hiện được việc làm này không? Vì sao?
+ Xét tam giác NTH đều cạnh a. Gọi (X) là tập hợp tất cả điểm M thỏa mãn đẳng thức sau: MN.MH – MN.MT = 2MN2. Tính diện tích của (X).
+ Cho tứ giác ABCD nội tiếp có các cặp cạnh đối không song song. Các đường thẳng AB và CD cắt nhau tại điểm E và các đường chéo AC và BD cắt nhau tại F. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác AFD và BFC cắt nhau tại điểm thứ hai K. Chứng minh rằng hai đường thẳng EK và FK vuông góc.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]