10 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo có đáp án và lời giải

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 tài liệu tuyển chọn 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 dùng cho bộ sách Chân Trời Sáng Tạo có đáp án và lời giải chi tiết; các đề thi được biên soạn theo hình thức 70% trắc nghiệm (35 câu) kết hợp với 30% tự luận (04 câu), thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo có đáp án và lời giải:
+ Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ (.). Nếu tam thức bậc hai 2 f x ax bx c a có hai nghiệm phân biệt 1 2 x x 1 2 thì f x (1) với hệ số a với mọi x ∈ −∞ ∪ +∞ 1 2 và f x (2) với hệ số a với mọi x x 1 2. A. (1) trái dấu – (2) cùng dấu. B. (1) trái dấu – (2) trái dấu. C. (1) cùng dấu – (2) trái dấu. D. (1) cùng dấu – (2) cùng dấu.
+ Cô Mai có 60m lưới muốn rào một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau. Biết rằng một cạnh là tường (nên không cần rào), cô Mai chỉ cần rào ba cạnh còn lại của hình chữ nhật để làm vườn. Để diện tích mảnh vườn không ít hơn 2 400m thì chiều rộng của vườn cần có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?
+ Viết phương trình đường thẳng ∆ biết rằng: a) ∆ chắn các trục tọa độ tại hai điểm A B 4 0 0 2. b) ∆ qua điểm E(2;3), đồng thời cắt các tia Ox Oy tại các điểm M N (khác gốc tọa độ O) biết rằng OM ON bé nhất.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]