Đề cương giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

I. KIẾN THỨC ÔN TẬP
1. GIẢI TÍCH 12: Từ bất phương trình mũ – logarit đển thể tích vật thể.
2. HÌNH HỌC 12: Từ mặt nón, hình nón, khối nón đến hết hệ trục tọa độ trong không gian.
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
A. GIẢI TÍCH 12.
1. Bất phương trình mũ – lôgarit.
2. Nguyên hàm – Các phương pháp tìm nguyên hàm.
3. Tích phân – Các phương pháp tính tích phân.
4. Ý nghĩa hình học và vật lý của tích phân.
5. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng và thể tích vật thể.
B. HÌNH HỌC 12.
1. Hình nón – Khối nón.
2. Hệ tọa độ không gian.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]