Đề cương học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11:
1 DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN: Câu hỏi TN: 20 câu – Bài tập TL: 07 bài.
+ Xác định số hạng tổng quát; xét tính tăng giảm, tính bị chặn của một dãy số.
+ Xác định số hạng tổng quát, số hạng U1, công sai d; tính tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng.
+ Xác định số hạng tổng quát, số hạng U1, công bội q; tính tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân.
+ Vận dụng CSC, CSN vào một số bài toán ứng dụng thực tế.
2 GIỚI HẠN: Câu hỏi TN: 20 câu – Câu hỏi TL: 06 bài.
+ Tính giới hạn của một dãy số.
+ Tính giới hạn của một hàm số tại một điểm, tại vô cực; tính giới hạn một bên.
+ Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm, trên một tập cho trước.
+ Xét sự tồn tại nghiệm của một phương trình.
3 ĐẠO HÀM: Câu hỏi TN: 10 câu – Câu hỏi TL: 06 bài.
+ Tính đạo hàm của một hàm số tại một điểm.
+ Tính đạo hàm của một hàm số trên tập xác định.
+ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết hoành độ tiếp điểm, hệ số góc.
HÌNH HỌC 11:
4 QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN: Câu hỏi TN: 10 câu – Bài tập TL: 5 bài.
+ Xác định và chứng minh hai mặt phẳng song song.
+ Một số bài toán sử dụng tính chất của hai mặt phẳng song song.
5 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN – QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN: Câu hỏi TN: 20 câu – Bài tập TL: 12 bài.
+ Xác định các đẳng thức véctơ, các tính chất đúng về véctơ trong không gian.
+ Chứng minh hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc trong không gian.
+ Xác định và tính số đo góc: giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng.
+ Tính khoảng cách: từ một điểm đến mặt phẳng, giữa hai đường thẳng chéo nhau, giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.
+ Xác định và tính diện tích thiết diện cắt bởi mặt phẳng có quan hệ vuông góc.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]