Đề cương học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

GIẢI TÍCH 12:
1 NGUYÊN HÀM.
Các câu hỏi lý thuyết nguyên hàm 2.
Nguyên hàm của hàm số đa thức 2.
Nguyên hàm của hàm số hữu tỉ 3.
Nguyên hàm của hàm số chứa căn thức 5.
Nguyên hàm của hàm số lượng giác 7.
Nguyên hàm của hàm số mũ và logarit 9.
Nguyên hàm tổng hợp 9.
Các bài toán nguyên hàm có điều kiện 11.
Nguyên hàm của hàm ẩn 13.
Bài toán ứng dụng của nguyên hàm 14.
2 TÍCH PHÂN & ỨNG DỤNG.
Câu hỏi lý thuyết 14.
Tích phân hàm đa thức 15.
Tích phân hàm số hữu tỉ 15.
Tích phân hàm chứa căn thức 16.
Tích phân hàm lượng giác 17.
Tích phân của hàm số mũ và logarit 18.
Tích phân tổng hợp 19.
Tích phân dùng tính chất 20.
Ứng dụng tích phân vào tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay 22.
Ứng dụng tích phân để giải quyết bài toán thực tế 25.
3 SỐ PHỨC.
Câu hỏi lý thuyết về số phức 27.
Các phép toán số phức 27.
Phương trình bậc nhất, bậc hai trong tập số phức 29.
Điều kiện của bài toán hàm số có chứa module, số phức liên hợp 30.
Điểm biểu diễn của số phức 31.
Vận dụng các tính chất hình học để giải toán về số phức 32.
HÌNH HỌC 12:
1 HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN.
Hệ tọa độ trong không gian 34.
Phương trình mặt phẳng trong hệ trục tọa độ Oxyz 36.
Phương trình mặt cầu trong hệ trục tọa độ Oxyz 39.
Phương trình đường thẳng trong hệ trục tọa độ Oxyz 42.
2 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ HÓA HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
Tọa độ hóa bài toán hình học trong không gian 48.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]