Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, thứ Hai ngày 27 tháng 02 năm 2023, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 lần 1 năm học 2022 – 2023.

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đáp án và lời giải chi tiết đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 lần 1 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa:
+ Trong không gian, cho hình lăng trụ ABCD MNPQ có tất cả các cạnh bằng 3, đáy ABCD là hình thoi và BAD 60. Các mặt phẳng ADQM ABNM cùng tạo với đáy của lăng trụ góc thỏa mãn tan 2 11 và hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng MNPQ nằm bên trong hình thoi này. Gọi O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện AMNQ. Tính thể tích khối tứ diện OABM.
+ Cho hàm số 5 3 f x ax bx cx a b 0 0 thỏa mãn 2 3 3 f f 9 80. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho 1 5 1 5 max min 86 g x g x với g x f x f x m 1 2 2. Tổng của tất cả các phần tử của S bằng?
+ Cho khối chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC mặt phẳng P chứa AM và song song BD chia khối chóp thành hai khối đa diện. Đặt V1 là thể tích khối đa diện có chứa đỉnh S và V2 là thể tích khối đa diện có chứa đáy ABCD. Tỉ số 2 1 V V là?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]