Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2 Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 39 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Hoàng Xuân Nhàn, hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 10 SGK Chân Trời Sáng Tạo.

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRỌNG ĐIỂM TOÁN 10 HỌC KÌ II – Trang 1.
I. TAM THỨC BẬC HAI VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI – Trang 1.
II. HAI DẠNG PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI – Trang 3.
III. QUI TẮC CỘNG VÀ QUI TẮC NHÂN – Trang 3.
IV. HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP – Trang 5.
V. NHỊ THỨC NEW – TON – Trang 6.
VI. BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ – Trang 7.
VII. ĐIỂM VÀ VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ – Trang 9.
VIII. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ – Trang 11.
IX. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ – Trang 16.
X. ELIP, HYPEBOL VÀ PARABOL – Trang 18.
B. CÁC ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 – Trang 21.
ĐỀ SỐ 01 – Trang 21.
ĐỀ SỐ 02 – Trang 22.
ĐỀ SỐ 03 – Trang 23.
ĐỀ SỐ 04 – Trang 24.
C. HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA – Trang 25.
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 01 – Trang 25.
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 02 – Trang 28.
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 03 – Trang 32.
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 04 – Trang 35.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]