Phát triển 16 dạng toán trọng tâm đề tham khảo TN THPT 2023 môn Toán

Tài liệu gồm 545 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phan Nhật Linh, phát triển 16 dạng toán trọng tâm, mức độ vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC), từ câu 35 đến câu 50 trong đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Dạng 1 Tập Hợp Điểm Biểu Diễn Số Phức.
+ Dạng 2 Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua Hai Điểm.
+ Dạng 3 Tìm Tọa Độ Điểm Liên Quan Đến Mặt Phẳng.
+ Dạng 4 Khoảng Cách Trong Không Gian.
+ Dạng 5 Bất Phương Trình Logarit.
+ Dạng 6 Tính Tích Phân.
+ Dạng 7 Cực Trị Của Hàm Số.
+ Dạng 8 Cực Trị Số Phức.
+ Dạng 9 Thể Tích Khối Đa Diện Khi Biết Yếu Tố Khoảng Cách.
+ Dạng 10 Ứng Dụng Tích Phân Tính Diện Tích Hình Phẳng.
+ Dạng 11 Phương Trình Bậc Hai Số Phức.
+ Dạng 12 Khoảng Cách Trong Hệ Tọa Độ Oxyz.
+ Dạng 13 Tìm Cặp Số Nguyên Liên Quan Đến Bất Phương Trình Logarit.
+ Dạng 14 Tính Khoảng Cách Liên Quan Đến Mặt Nón.
+ Dạng 15 Cực Trị Trong Không Gian Oxyz.
+ Dạng 16 Tính Đơn Điệu Hàm Số Chứa Giá Trị Tuyệt Đối.

Trong mỗi dạng toán đều bao gồm các phần: Kiến Thức Cần Nhớ; Bài Tập Trong Đề Minh Họa; Bài Tập Tương Tự Và Phát Triển; có đáp án và lời giải chi tiết.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]