Đề học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Hồng Đạo – Bình Định

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Hồng Đạo, tỉnh Bình Định; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề A – B – C – D.

Trích dẫn Đề học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Hồng Đạo – Bình Định:
+ Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình MNEF ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật ABCD có chiều cao BC m 6, chiều dài CD m 12 (hình vẽ bên). Cho biết hình chữ nhật MNEF có MN m 4 cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm cạnh AB và đi qua 2 điểm C D. Kinh phí làm bức tranh là 900.000 đồng/m2. Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó.
+ Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm M (1;2;-3) và vuông góc với mặt phẳng (Pxyz) 2023 0?
+ Cho hai đường thẳng 1 d 2 23 2 11 xyz 2 d 1 1 2 1 x t y t z t và điểm A(1;2;3). Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A vuông góc với 1 d và cắt 2 d.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]