Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 353 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác trong chương trình SGK Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: Toán 11 KNTTvCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC.
+ Dạng toán 1. Xác định độ dài cung tròn.
+ Dạng toán 2. Tính giá trị lượng giác của một góc lượng giác hoặc một biểu thức.
+ Dạng toán 3. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt.
+ Dạng toán 4. Rút gọn biểu thức lượng giác. Đẳng thức lượng giác.
+ Dạng toán 5. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức lượng giác.

BÀI 2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.
+ Dạng toán 1. Bài toán áp dụng công thức cộng.
+ Dạng toán 2. Bài toán áp dụng công thức nhân đôi – hạ bậc.
+ Dạng toán 3. Bài toán áp dụng công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích.
+ Dạng toán 4. Kết hợp các công thức lượng giác.
+ Dạng toán 5. Bài toán liên quan đến GTLN – GTNN.
+ Dạng toán 5. Nhận dạng tam giác.

BÀI 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
+ Dạng toán 1. Tập xác định của hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 2. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số lượng giác cơ bản.
+ Dạng toán 3. Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 4. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.

BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
+ Dạng toán 1. Phương trình sin x = m.
+ Dạng toán 2. Phương trình cos x = m.
+ Dạng toán 3. Phương trình tan x = m.
+ Dạng toán 4. Phương trình cot x = m.
+ Dạng toán 5. Một số bài toán phương trình lượng giác tổng hợp.
+ Dạng toán 6. Phương trình lượng giác chứa tham số.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]