04 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 2 Toán 11 KNTTVCS

Tài liệu gồm 23 trang, tuyển tập 04 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: KNTTVCS); các đề được biên soạn theo hình thức 70% trắc nghiệm kết hợp với 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 03 câu, thời gian làm bài 90 phút (không tính thời gian phát đề), có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. Hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Phép tính luỹ thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ, số mũ thực. Các tính chất (2 tiết).
+ Phép tính lôgarit (logarithm). Các tính chất (2 tiết).
+ Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (2 tiết).
+ Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit (2 tiết).
2. Quan hệ vuông góc trong không gian.
+ Góc giữa hai đường thẳng. Hai đường thẳng vuông góc (2 tiết).
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (3 tiết).
+ Hai mặt phẳng vuông góc (2 tiết).
+ Khoảng cách trong không gian (4 tiết).
+ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (4 tiết).
3. Quy tắc tính xác suất.
+ Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập (3 tiết).
+ Công thức cộng xác suất (3 tiết).
+ Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập (2 tiết).
4. Đạo hàm.
+ Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (2 tiết).
+ Quy tắc tính đạo hàm (2 tiết).
+ Đạo hàm cấp hai (2 tiết).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]