Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 36 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm trong chương trình SGK Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (viết tắt: Toán 11 CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. SỐ TRUNG BÌNH VÀ MỐT CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
I. LÝ THUYẾT.
1. Số liệu ghép nhóm.
2. Số trung bình.
3. Mốt.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.

BÀI 2. TRUNG VỊ VÀ TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
I. LÝ THUYẾT.
1. Trung vị.
2. Tứ phân vị.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]