Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 38 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm trong chương trình SGK Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: Toán 11 KNTTvCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 8. MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
I. LÝ THUYẾT.
1. Giới thiệu về mẫu số liệu ghép nhóm.
2. Ghép nhóm mẫu số liệu.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 9. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM
I. LÝ THUYẾT.
1. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.
2. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
3. Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
4. Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]