Phân dạng và bài tập xác suất của biến cố

Tài liệu gồm 221 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, phân dạng và bài tập chuyên đề xác suất của biến cố trong chương trình môn Toán lớp 10 GDPT 2018 (chương trình SGK mới).

Vấn đề 1. Phương pháp giải toán xác suất của biến cố.
Vấn đề 2. Trắc nghiệm xác suất của biến cố (phần 1).
Vấn đề 3. Trắc nghiệm xác suất của biến cố (phần 2).
Vấn đề 4. Xác suất của biến cố.
Vấn đề 5. Xác suất của biến cố VD – VDC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]