Tài liệu xác suất Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 37 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề xác suất trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và hướng dẫn giải.

Chương IX. XÁC SUẤT.
Bài 1. BIẾN CỐ GIAO VÀ QUY TẮC NHÂN XÁC SUẤT.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
+ Dạng 1. Xác định biến cố giao – hai biến cố xung khắc – hai biến cố độc lập.
+ Dạng 2. Quy tắc nhân xác suất.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

Bài 2. BIẾN CỐ HỢP VÀ QUY TẮC CỘNG XÁC SUẤT.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. CÁC DẠNG TOÁN.
+ Dạng 1. Biến cố hợp.
+ Dạng 2. Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc.
+ Dạng 3. Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
E. HƯỚNG DẪN GIẢI.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IX.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]