Tóm tắt lý thuyết môn Toán 12 – Nguyễn Ngọc Dũng

Tài liệu gồm 39 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng, trình bày tóm tắt lý thuyết môn Toán 12, giúp học sinh tra cứu nhanh các kiến thức và công thức trong chương trình Giải tích và Hình học lớp 12.

MỤC LỤC:
I Giải tích 1.
Chương 1. Khảo sát hàm số 3.
+ Bài số 1. Tính đơn điệu của hàm số 3.
+ Bài số 2. Cực trị của hàm số 4.
+ Bài số 3. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất 5.
+ Bài số 4. Đường tiệm cận 5.
+ Bài số 5. Đồ thị hàm số 6.
+ Bài số 6. Phương trình tiếp tuyến 10.
Chương 2. Mũ – Luỹ thừa – Lôgarit 11.
+ Bài số 1. Công thức mũ và lôgarit 11.
+ Bài số 2. Phương trình mũ – Lôgarit 11.
+ Bài số 3. Bất phương tình mũ – Lôgarit 12.
+ Bài số 4. Đạo hàm và đồ thị 14.
Chương 3. Nguyên hàm – Tích phân 15.
Chương 4. Số phức 18.
II Hình học 20.
Chương 5. Khối đa diện 21.
Chương 6. Nón – Trụ – Cầu 28.
Chương 7. Phương pháp tọa độ trong không gian 31.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]