Bài giảng một số yếu tố thống kê và xác suất Toán 11 Cánh Diều

Tài liệu gồm 85 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề một số yếu tố thống kê và xác suất trong chương trình môn Toán 11 Cánh Diều (CD).

BÀI 1. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Số trung bình – Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.
+ Dạng 2. Xác định trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
+ Dạng 3. Xác định tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
C. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 2. BIẾN CỐ HỢP VÀ BIẾN CỐ GIAO. BIẾN CỐ ĐỘC LẬP. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Xác định các biến cố.
+ Dạng 2. Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc.
+ Dạng 3. Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì.
+ Dạng 4. Quy tắc nhân xác suất.
C. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V.
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.

BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG V.
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]