Bài giảng phương trình đường thẳng trong không gian – Lê Hồng Đức

Tài liệu gồm 122 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Hồng Đức và nhóm Cự Môn, hướng dẫn giải các dạng toán chủ đề phương trình đường thẳng trong không gian Oxyz trong chương trình Hình học 12.

A. BÀI GIẢNG
1. Phương trình tham số của đường thẳng.
2. Phương trình chính tắc của đường thẳng.
3. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
4. Một số bài toán về tính khoảng cách.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP
Bài toán 1: Phương trình đường thẳng.
Bài toán 2: Chuyển dạng phương trình đường thẳng.
Bài toán 3: Viết phương trình đường thẳng.
Bài toán 4: Điểm và đường thẳng.
Bài toán 5: Điểm và mặt phẳng.
Bài toán 6: Điểm và mặt cầu.
Bài toán 7: Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Bài toán 8: Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.
Bài toán 9: Vị trí tương đối của mặt cầu với đường thẳng.
Bài toán 10: Góc và khoảng cách.
Bài toán 11: Phương pháp toạ độ hóa.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]