Bài giảng xác suất Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 43 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề xác suất trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

CHƯƠNG IX. XÁC SUẤT.
BÀI 1. BIẾN CỐ GIAO VÀ QUY TẮC NHÂN XÁC SUẤT.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 2. BIẾN CỐ HỢP VÀ QUY TẮC CỘNG XÁC SUẤT.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc.
+ Dạng 2. Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IX.
CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM.
BÀI TÂP TỰ LUẬN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]