Các bài giảng trọng tâm theo chương trình chuẩn môn Toán 12

Tài liệu gồm 491 trang, được biên soạn bởi các tác giả Lê Hồng Đức, Vương Ngọc, Nguyễn Tuấn Phong, Lê Viết Hoà, Lê Bích Ngọc; trình bày các bài giảng trọng tâm theo chương trình chuẩn môn Toán 12.

MỤC LỤC:
LỜI NÓI ĐẦU.
PHẦN I. GIẢI TÍCH.
CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 7.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN 12.
Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số 12.
Bài 2. Cực trị của hàm số 28.
Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 41.
Bài 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ 50.
Bài 5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số 55.
Bài 6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức 63.
Bài 7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ 69.
Bài 8. Một số bài toán thường gặp về đồ thị 77.
C CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC 95.
CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 139.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN 143.
Bài 1. Hàm số mũ và hàm số lôgarit hàm số lũy thừa 143.
Bài 2. Phương trình mũ và lôgarit 149.
Bài 3. Hệ phương trình mũ và lôgarit 163.
Bài 4. Bất phương trình mũ và lôgarit 169.
C CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC 170.
CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 201.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN 207.
Bài 1. Nguyên hàm 207.
Bài 2. Tích phân 229.
Bài 3. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng 245.
Bài 4. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể 248.
C CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC 255.
CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 273.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN 278.
Bài 1. Số phức 278.
Bài 2. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai 285.
Bài 3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng 291.
C CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC 294.
PHẦN II. HÌNH HỌC.
CHƯƠNG 1. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 303.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN 304.
C CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC 311.
CHƯƠNG 2. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 323.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN 323.
C CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC 329.
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 339.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN 345.
Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian 345.
Bài 2. Phương trình mặt phẳng 363.
Bài 3. Phương trình đường thẳng 396.
C CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC 480.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]