Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 28 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

MỤC LỤC:
CHƯƠNG 5: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ ĐẶC TRƯNG CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM 2.
BÀI 1. SỐ TRUNG BÌNH VÀ MỐT CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM 2.
A. KIẾN THỨC SÁCH GIÁO KHOA CẦN NẮM 2.
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 8.
BÀI 2: TRUNG VỊ VÀ TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM 12.
A. KIẾN THỨC SÁCH GIÁO KHOA CẦN NẮM 12.
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 17.
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V 23.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 23.
BÀI TẬP TỰ LUẬN 24.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]