Chuyên đề khảo sát hàm số – Tô Quốc An (quyển 2)

Chuyên đề khảo sát hàm số (quyển 2) gồm 606 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Tô Quốc An, bao gồm lý thuyết, ví dụ minh họa, bài tập trên lớp và bài tập rèn luyện chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bổ trợ cho học sinh lớp 12 khi học chương trình môn Toán 12 phần Giải tích chương 1.

Bài toán 11. Khảo sát hàm trùng phương.
Bài toán 12. Xác định tham số hàm trùng phương.
Bài toán 13. Điều kiện cực trị của hàm trùng phương.
Bài toán 14. Khảo sát hàm hữu tỷ.
Bài toán 15. Xác định hệ số hàm hữu tỷ.
Bài toán 16. Khảo sát hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Bài toán 17. Xét tương giao dựa vào đồ thị hàm số.
Bài toán 18. Tương giao của đồ thị chứa hàm trị tuyệt đối.
Bài toán 19. Biện luận số điểm cực trị của hàm trị tuyệt đối.
Bài toán 20. Xét tương giao dựa vào bảng biến thiên.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]