Vở bài học môn Toán 12 phần Hình học

Vở bài học môn Toán 12 phần Hình học gồm 126 trang, tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập Hình học 12.

HÌNH HỌC 12 – CHƯƠNG 1. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.
§1. Khái niệm về khối đa diện.
§2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều.
§3. Khái niệm về thể tích khối đa diện.

HÌNH HỌC 12 – CHƯƠNG 2. MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU.
§1. Khái niệm về mặt tròn xoay.
§2. Mặt cầu.

HÌNH HỌC 12 – CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
§1. Hệ tọa độ trong không gian.
§2. Phương trình mặt phẳng.
§2. Phương trình đường thẳng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]