Đề cương giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường Bùi Thị Xuân – Lâm Đồng

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (10 tiết).
+ Góc lượng giác. Giá trị lượng giác. Công thức lượng giác.
+ Hàm số lượng giác.
+ Phương trình lượng giác.
2. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân (8 tiết).
+ Dãy số. Dãy số tăng, dãy số giảm.
+ Cấp số cộng. Số hạng tổng quát của cấp số cộng. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
+ Cấp số nhân. Số hạng tổng quát của cấp số nhân. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.
3. Giới hạn. Hàm số liên tục (8 tiết).
+ Giới hạn của dãy số.
+ Giới hạn của hàm số.
+ Hàm số liên tục.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]