Đề cương giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường Bùi Thị Xuân – Lâm Đồng

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

GIẢI TÍCH:
1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
– Nắm vững mối liên hệ giữa tính đồng biến nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp một của nó.
– Biết xét tính đơn điệu của hàm số.
– Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn đệu.
2. Cực trị của hàm số.
– Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.
– Biết các điều kiện đủ để hàm số có cực trị.
– Tìm điều kiện của tham số để hàm số có cực trị, không có cực trị.
– Tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm.
3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
– Biết được khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tâp hợp số.
– Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, một đoạn.
– Tìm điều kiện để hàm số đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất.
4. Đường tiệm cận.
– Khái niệm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
– Tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
– Nhận dạng đồ thị hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, phân thức hữu tỉ bậc nhất / bậc nhất.
– Vận dụng đồ thị để giải các bài toán liên quan.
HÌNH HỌC:
1. Khái niệm về khối đa diện. Khối đa diện lồi – đều.
– Nhận biết được các khối đa diện, biết cách phân chia một khối đa diện thành các khối đa diện nhỏ hơn.
– Nhận biết được các khối đa diện. So sánh được khối đa diện bằng nhau.
– Hình dung trực quan về năm loại khối đa diện đều.
2. Tính góc – tính khoảng cách.
– Nắm chắc phương pháp tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa mặt phẳng và mặt phẳng.
– Tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
3. Thể tích khối chóp. Thể tích khối lăng trụ.
– Tính được thể tích khối chóp và khối lăng trụ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]