Bài tập chọn lọc tọa độ không gian Oxyz – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 636 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, tuyển tập các bài tập chọn lọc chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 rèn luyện khi học chương trình môn Toán 12 phần Hình học chương 3.

MỤC LỤC:
PHẦN ĐỀ BÀI.
Chủ đề 1. Tọa độ không gian Oxyz Trang 2.
Chủ đề 2. Phương trình mặt cầu Trang 21.
Chủ đề 3. Phương trình mặt phẳng Trang 57.
Chủ đề 4. Phương trình đường thẳng Trang 85.
Chủ đề 5. Vị trí tương đối Trang 141.
PHẦN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT.
Chủ đề 1. Tọa độ không gian Oxyz Trang 2.
Chủ đề 2. Phương trình mặt cầu Trang 68.
Chủ đề 3. Phương trình mặt phẳng Trang 174.
Chủ đề 4. Phương trình đường thẳng Trang 261.
Chủ đề 5. Vị trí tương đối Trang 434.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]