Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Châu Văn Liêm – Cần Thơ

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ.

A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Chủ đề 1. Vectơ.
+ Khái niệm vectơ.
+ Tổng, hiệu vectơ.
+ Tích của một vectơ với một số.
+ Vectơ trong mặt phẳng tọa độ.
+ Tích vô hướng của hai vectơ.
Chủ đề 2. Hàm số, đồ thị và ứng dụng.
+ Hàm số bậc hai.
+ Dấu của tam thức bậc hai.
+ Phương trình quy về phương trình bậc hai.
Chủ đề 3. Đại số tổ hợp.
+ Quy tắc đếm.
B. BÀI TẬP

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]