Đề cương học kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Hoàng Văn Thụ – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức.
Học sinh ôn tập các kiến thức về:
+ Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
+ Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit. Phương trình trình mũ, phương trình logarit.
+ Khối đa diện.
+ Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu.
1.2. Kĩ năng.
Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
+ Rèn luyện tính cẩn thận chính xác trong tính toán.
+ Biết vận dụng các kiến thức đã học vào giải bài tập.
+ Phát triển tư duy logic, khả năng linh hoạt.
+ Sử dụng thành thạo máy tính.
2. NỘI DUNG
2.1. Các câu hỏi định tính.
Các dạng câu hỏi lý thuyết về: Hàm số ĐB – NB, cực trị của hàm số, GTLN – GTNN của hàm số, đường tiệm cận, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số; lũy thừa – hàm số lũy thừa, hàm số mũ, logarit – hàm số logarit, PT mũ, PT logarit; khối đa diện, khối đa diện đều, thể tích khối đa diện, mặt tròn xoay (nón – trụ – cầu).
2.2. Các câu hỏi định lượng.
Các dạng bài tập liên quan: Hàm số ĐB – NB, cực trị của hàm số, GTLN – GTNN của hàm số, đường tiệm cận, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số; lũy thừa – hàm số lũy thừa, hàm số mũ, logarit – hàm số logarit, PT mũ, PT logarit; khối đa diện, khối đa diện đều, thể tích khối đa diện, mặt tròn xoay (nón – trụ – cầu).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]