Đề cương học kỳ 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

ĐẠI SỐ 11:
Chương V: Một số yếu tố thống kê và xác suất.
1. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm.
2. Biến cố hợp, biến cố giao. Biến cố độc lập. Quy tắc tính xác suất.
Chương VI: Hàm số mũ và hàm số logarit.
1. Phép tính lũy thừa.
2. Phép tính logarit.
3. Hàm số mũ và hàm số logarit.
4. Phương trình, bất phương trình mũ và logarit.
Chương VII: Đạo hàm.
1. Đạo hàm.
2. Các qui tắc tính đạo hàm.
3. Đạo hàm cấp hai.

HÌNH HỌC 11:
Chương VIII: Quan hệ vuông góc trong không gian.
1. Hai đường thẳng vuông góc.
2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
4. Hai mặt phẳng vuông góc.
5. Khoảng cách.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]