Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 lần 1 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; kỳ thi được diễn ra vào sáng thứ Tư ngày 28 tháng 02 năm 2024.

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Thanh Hóa:
+ Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có chiều cao bằng 6 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N, P lần lượt là tâm các mặt bên ABB’A’, ACC’A’, BCC’B’. Thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng?
+ Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P được viết dưới dạng x – ylog3z với x, y, z là các số nguyên dương lớn hơn 2. Khi đó tổng (x + 2y + z)2 có giá trị bằng?
+ Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao là 147 m, cạnh đáy là 230 m. Thể tích của nó là?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]