Đề tham khảo giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Nghi Xuân – Hà Tĩnh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề tham khảo kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; đề thi gồm 05 trang, với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trả lời ngắn, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn Đề tham khảo giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Nghi Xuân – Hà Tĩnh:
+ Cho mặt cầu 2 m S x m y m z m với m là tham số. Tiếp diện P của S song song với mặt phẳng có phương trình 6 3 x y z. Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m thoả mãn các điều kiện trên. Cho biết mệnh đề nào dưới đây đúng: (1). T có 4 tập hợp con. (2). Tổng tất cả các phần tử của T có giá trị thuộc [−2;5]. (3). Mặt phẳng P đi qua điểm M.
+ Biết ln 1 a cx dx C x với C là hằng số và a b là phân số tối giản, c và d nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức S a b d abc 2 5.
+ Biết 3 F x là một nguyên hàm của hàm số f x trên tập số thực, đặt I 3 2 f x dx. Cho biết dưới đây có bao nhiêu mệnh đề đúng: 1. I chia hết cho 4. 2. I thuộc (21;59). 3. I không phải là số nguyên tố. 4. Tổng các chữ số của I bằng 6.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]