Đề khảo sát chất lượng Toán 12 THPT năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Phú Thọ

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 THPT năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ; kỳ thi được diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 03 năm 2024.

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 12 THPT năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Phú Thọ:
+ Cho khối trụ có hai đáy lần lượt là hình tròn tâm O, O’ và chiều cao bằng 2a. Một mặt phẳng đi qua tâm O, tạo với OO’ một góc 30° đồng thời cắt hai đường tròn tâm O, O’ tại bốn điểm tạo thành bốn đỉnh của một hình thang có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ và diện tích bằng 2a2. Thể tích của khối trụ đã cho bằng?
+ Cho hàm số f(x) liên tục trên R và thỏa mãn. Đồ thị hàm số g (x) = ax3 + bx2 + cx – 9 cắt đồ thị hàm số f(x) tại 3 điểm có hoành độ là 1; 2; 3. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số f(x) và g(x) có diện tích bằng?
+ Cho tập hợp A = {1; 2; 3; …; 11}. Chọn ngẫu nhiên 4 số từ A. Xác suất để tổng 4 số được chọn là một số lẻ bằng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]