Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Nam Định

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 12 THPT năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định; kỳ thi được diễn ra vào ngày 16 tháng 04 năm 2024.

Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Nam Định:
+ Cho hình trụ có chiều cao bằng 6 a. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 3 a thiết diện thu được là một hình vuông. Thể tích của khối trụ được giới hạn bởi hình trụ đã cho bằng?
+ Hình phẳng được tô đậm trong hình bên được giới hạn bởi đường tròn, đường parabol, trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng đã cho quanh trục Ox.
+ Trong không gian Oxyz, biết mặt phẳng (P) đi qua điểm M 123 và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại ba điểm A, B, C khác với gốc tọa độ O sao cho biểu thức OA OB OC có giá trị nhỏ nhất. Khi đó mặt phẳng P đi qua điểm nào sau đây?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]