10 đề tổng ôn cơ bản thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Toán

Tài liệu gồm 129 trang, tuyển tập 10 đề tổng ôn cơ bản thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Toán. Các đề thi được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu hỏi và bài toán, mức độ cơ bản, bám sát đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Toán do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]