Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Toán 12 CTST – Trần Thanh Yên

Tài liệu gồm 205 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Thanh Yên, bao gồm lý thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm (cấu trúc định dạng trắc nghiệm mới nhất) chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ.
BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 1.
1. Tính đơn điệu của hàm số 1.
2. Cực trị của hàm số 14.
3. Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên từng khoảng xác định 27.
4. Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên tập K 36.
5. Cực trị của hàm số bậc ba có tham số 46.
6. Cực trị của hàm số trùng phương có tham số 55.
7. Cực trị của hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất có tham số 64.
BÀI 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 73.
1. Tìm GTLN, GTNN của hàm số 74.
2. Vận dụng tìm GTLN, GTNN của hàm số để giải quyết một số bài toán thực tiễn 91.
BÀI 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 105.
BÀI 4. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ MỘT SỐ HÀM SỐ CƠ BẢN 120.
1. Sơ đồ khảo sát hàm số 120.
2. Khảo sát hàm số bậc ba 120.
3. Khảo sát hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất 135.
4. Khảo sát hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất 150.
5. Vận dụng đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn 168.
6. Phép biến đổi đồ thị – sự tương giao giữa hai đồ thị 173.
ĐÁP ÁN 187.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]