Bài giảng các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm Toán 12 Cánh Diều

Tài liệu gồm 165 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm kiến thức cần nắm, giải bài tập sách giáo khoa, phương pháp giải các dạng toán và bài tập chuyên đề các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm môn Toán 12 bộ sách Cánh Diều (CD).

BÀI 1. KHOẢNG BIẾN THIÊN, KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
+ Dạng 1. Tìm khoảng biến thiên.
+ Dạng 2. Xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
BÀI 2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.
ÔN TẬP CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]